Hiện tại có rất nhiều mấy thằng cu ăn cắp video và ăn cắp bài viết của mình để đi scam anh em chú ý check kỹ giúp mình nhé. chứ không lại bị mấy thằng cu nó scam lại qua mình chửi. mình chỉ dùng duy nhất telegarm